Loděnice Vltava
Přihlášení

plavčík

 • vodácký test
 • pravidelná účast na schůzkách nebo omluvená neúčast
 • účast na nejméně jednom výletě
 • základní orientace na mapě
 • uplavat 25 m + libovolný skok do vody s potopením

lodník

 • vodácký test
 • orientace: azimut – zaměřit a změřit 3 cíle
                 čtení z mapy: znát 10 mapových značek
 • morseovka: aspoň 6 značek + 1 šifru
 • uzlování: poznat, uvázat a pojmenovat 3 uzly
 • plavání: uplavat 50 m a skočit 2 libovolné skoky s potopením
 • fyzická zdatnost: 3 kliky, 10 dřepů a uběhnout 3 kolečka v tělocvičně

bocman

 • orientace: azimutové kolečko
 • mapové značky: znát dalších 10 (celkem 20) mapových značek
 • znát turistické značky
 • uzlování: poznat, uvázat a pojmenovat 6 uzlů (lodní navazovaný, lodní nahazovaný, ambulantní, křížový, liščí, autíčka)                                                
 • vodácký test + praxe na vodě: základní záběry
 • plavání: uplavat 100 m
              vylovit předmět ze dna
              skoky – po nohách, kufr, šipka, panák, čert, potápěč
 • morseovka (15 znaků) + 2 šifry
 • tělesná zdatnost: šplh po tyči nebo laně, 5 kliků, 30 dřepů, námořnická chůze, 10 koleček okolo hřiště, zdolání překážkové dráhy

kormidelník

 • vodácký test + praxe na vodě: kotrčování, čtení tekoucí vody, dva výlety na kotrči
 • orientace podle mapy + azimutové kolečko
 • znalost všech pochodových značek
 • celá morseovka + 3 šifry
 • plavání: 200 m, 5 m pod vodou, skok s úkolem (vylovení předmětu, chycení desky), orientace pod vodou
 • uzlování: pojmenovat, uvázat a poznat lodní navazovaný a nahazovaný, ambulantní, křížový, liščí, autíčka, škoťák, dračí, zkracovačku a dřevařskou smyčku, znát využití jednotlivých uzlů
 • zdravověda: typy krvácení, typy zlomenin, poznat a ošetřit vymknutý nebo podvrtnutý kotník nebo zlomeninu, ošetřit krvácení, otřes mozku (poznat a ošetřit), bolest břicha, co s topící se osobou
 • tělesná zdatnost: 10 kliků, 50 dřepů, překážková dráha, běh terénem 1 km s plněním úkolů, 15 koleček v tělocvičně 

1. důstojník

 • čtení v kilometráži
 • přezkoušení ze znalostí kormidelníka
 • účast na schůzkách (0% neomluvené neúčasti), pravidelná účast na výletech
 • průběžná pomoc menším, popř. pomoc druhým při zvyšování hodností
 • příprava a organizace her v klubovně, v tělocvičně, v přírodě, na hřišti, …
 • plavání: v přírodních tocích, v oblečení, se zátěží (pádlo, loďák,...)
 • tělesná zdatnost: běh 0,5 km terénem s plněním fyzických úkolů (sedy-lehy, angličáky…),70 dřepů,15 kliků, 20 koleček v tělocvičně
 • vodácká zdatnost: sjezd nejméně 2 řek, kotrčování na tekoucí vodě, kotrčování jednoho puťáku

                               

                               

Loděnice Vltava | Libeňský ostrov, Praha | lodenice na gmail tečka com